AMSTERDAM – 29 mei – Vanaf vandaag is het platform Zelfsturing.IT online. In opdracht van dit platform deed Maurice de Hond onderzoek onder 1500 Nederlanders naar zelfsturing in Nederland. Hieruit bleek dat 6 op 10 mensen de trend herkent en meer zelfsturing ervaart dan vroeger. Trendwatcher Vincent Everts voorziet dat dit aantal de komende jaren nog wel verder kan stijgen. “Mijn doel is om Nederland voor te laten lopen op het gebied van zelfsturing.” Hij vond samen met zijn team vijf partners in KPN, CM, de Volksbank, Connecting Mobility (samenwerkingsprogramma van Rijkswaterstaat) en Betaalvereniging Nederland (iDIN) en nam het initiatief tot de oprichting van het platform Zelfsturing.IT

Toepassingen en effecten van zelfsturing
Vincent Everts is al jaren gepassioneerd over de digitale transformatie die de maatschappij doormaakt. Hij wil graag dat Nederland hierin voorop blijft lopen. Hij schafte de nieuwste Tesla Model X aan om mensen erin te laten rijden en zelf te ervaren hoe inspirerend zelfsturing is bij deze ontwikkeling. De komende drie jaar wil Vincent Everts met de partners in zijn platform mensen en bedrijven inspireren met toepassingen en effecten van zelfsturing; op de weg maar ook in dagelijks leven en op het werk. Mogelijk gemaakt door een nieuwe generatie software gebaseerd op kunstmatige intelligentie, internet of things en de al genoemde blockchain. Ook maakt hij zich als organisator hard hiervoor door de grootste Blockchain Innovation Conference van Europa te organiseren.

Steeds meer mensen zien de potentie
55% van de Nederlanders verkiest zelf rijden boven automatische auto’s. 62% van de Nederlanders vindt dat de overheid zou moeten ingrijpen bij smartphonegebruik van autorijders. Everts: “Zelfsturende auto’s rijden beter dan mensen en maken het autogebruik veiliger, efficiënter en toegankelijker. Ik geloof dat we toegaan naar een hele nieuwe economie. In de maatschappij kan zelfsturing leiden tot een soort van ‘programmeerbare  economie’, waarbij robots mensen steeds verdergaand ondersteunen bij het uitvoeren van taken en processen.” Terwijl WeChat in China een belangrijke ingang is om bankzaken te regelen en Europa zich klaarmaakt met PSD2 om bankzaken te regelen is in Nederland nog geen 5 procent van de ondervraagden bereid om bankzaken te doen via Facebook of WhatsApp. Om zelfsturing meer ingang in de maatschappij te geven richtte Everts het platform Zelfsturing.IT op.

Van inspiratie naar activatie
Slimme systemen kunnen ouderwetse processen productiever en efficiënter, maar ook veiliger, comfortabeler en duurzamer (beter voor het milieu) maken. In deze ontwikkeling hebben KPN, CM, de Volksbank, Connecting Mobility (samenwerkingsprogramma van Rijkswaterstaat) en Betaalvereniging Nederland (iDIN) op instigatie van trendwatcher Vincent Everts het initiatief genomen tot de oprichting van het platform Zelfsturing. In zowel organisaties als de maatschappij zien zij zelfsturing als kans. In organisaties als strategie om de snelheid en wendbaarheid te vergroten en motivatie bij teams te verhogen. Een team van adviseurs, bestaande uit Dré Kampfraath, Michelle van Leen, Brenno de Winter, Peter Vervest, Elsa Amsing, Marco Bogers, Jan Prins en Conny Dorrestijn kan hier waar gewenst in ondersteunen.

Vijf toekomstige veranderingen in de maatschappij
De vijf founding partners en de trendwatcher van het platform Zelfsturing zien vijf toekomstige veranderingen die de maatschappij drastisch zullen veranderen. De eerste trend is verbonden apparaten. Producten worden diensten die in abonnementsvorm worden afgenomen. Het IoT LoRA-netwerk van KPN is hierin een cruciale schakel. De tweede trend zijn zelfrijdende auto’s. Slimme auto’s nemen steeds meer taken over van mensen, en daarmee wordt autorijden veiliger, zuiniger, comfortabeler en bespaart het kostbare (file)tijd. Connecting Mobility (initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu) stimuleert dat Nederland hierin voorop loopt. Een andere trend zijn veilige transacties. Betalingen gaan uitsluitend nog digitaal en de portemonnee verdwijnt in de mobiel. Betaalvereniging Nederland ontwikkelde hiervoor iDIN, een dienst waarmee consumenten zich bij andere organisaties online kunnen identificeren. Mobile services provider CM zorgt er voor dat iedereen veilig en gemakkelijk zijn mobiel kan gebruiken om te betalen. CM zorgt voor betere mobiele communicatie waarbij je duidelijk weet met wie je zaken doet.

Verder zal ook de mogelijkheid tot betrouwbare identificatie zich ontwikkelen. Om misbruik en fraude tegen te gaan is digitale identificatie essentieel. Als laatste zullen bedrijven zichzelf opnieuw moeten uitvinden om optimaal in te kunnen spelen op de slimme toepassingen die de nieuwe technologie biedt. Vanuit haar missie (bankieren met de menselijke maat) wil de Volksbank dit gebruiken om de klanten van haar merken (ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS) digitaal nóg beter te bedienen.

Zelfsturing.it – Platform opgericht door trendwatcher Vincent Everts met een vijftal fouding partners, met als doel tienduizenden mensen & bedrijven de mogelijkheden te laten ervaren van zelfsturing. Meer informatie: www.zelfsturing.it.

Vincent Everts – trendwatcher die nieuwe trends herkent en erkent door hierop in te spelen. Oprichter van de grootste conferentie (http://blockchaininnovationconference.com/) op het gebied van blockchain-technologie en initiatiefnemer van het platform Zelfsturing.it. Hij heeft als doel om Nederland voorop te laten lopen. Meer informatie: www.VincentEverts.nl.


Share: