Bedrijven moeten zichzelf opnieuw uitvinden om optimaal in te kunnen spelen op de slimme toepassingen die de nieuwe technologie biedt. De Volksbank staat voor bankieren met de menselijke maat.

Om deze ambitie te vervullen zal de Volksbank een sterkere maatschappelijke lading geven aan haar onderscheidende identiteit. Daarnaast zal zij vanuit de klantbehoeften haar merkpositioneringen aanscherpen en nieuwe klantproposities blijven ontwikkelen.

Om aansluiting te houden bij de technologische ontwikkelingen zal de Volksbank zich blijven ontwikkelen tot een wendbare organisatie die als slimme toepasser innoveert. De Volksbank volgt de innovaties op het gebied van de bancaire kernfuncties op de voet en zal snel en gericht innoveren om klanten steeds beter te bedienen op een manier die past bij hun verwachtingen en behoeften. De Volksbank kiest hierbij voor een open innovatieproces met multidisciplinaire externe samenwerking en partnering. Zelfsturing.it past daar goed bij.