Om mensen en goederen vlot en veilig hun bestemming te laten bereiken werkt Rijkswaterstaat dagelijks aan weg en water. Dat doen we in een dichtbevolkt land waar de ruimte beperkt is. Rijkswaterstaat werkt samen met de markt, kennisinstellingen en andere overheden op het gebied van slimme mobiliteit en intelligente transportsystemen (ITS).

Samen werken aan Smart Mobility?

Rijkswaterstaat biedt bedrijven en kennisinstituten experimenteerruimte. We ondersteunen praktijktesten op de openbare weg en werken daarbij samen met onder meer de RDW, regionale overheden en het bedrijfsleven. Wilt u meer informatie of bent u benieuwd naar de samenwerkingsmogelijkheden? Vul dan het contactformulier in.

Zelfsturing.it is een van de projecten waarin we samen optrekken om de mogelijkheden te zien en te testen.