Jan Prins

Jan is innovatie coach. En geen consultant. Hij is dus vooral gericht op het doorlopen van een traject waarin mensen vanuit hun eigen drijfveren en talenten tot nieuwe inzichten en ontdekkingen komen die hun werk leuker of efficiënter maken. Zijn motto: echt innoveren kan alleen als de mensen meedoen.

Mijn visie op Innovatie en Zelfsturing
Innovatie is geen afdeling, geen discipline en geen eenmalig project. Innovatie is een manier van denken waarin de organisatie en haar medewerkers bereid zijn en in staat gesteld worden om de huidige werkwijze als een bètaversie te zien.

Innoveren is een proces waarin je bestaande overtuigingen ten aanzien van markten, klanten, concurrentie, onderscheidend vermogen en waarde-proposities ter discussie stelt. Innoveren is daarom een zaak van de werkvloer. Immers iedereen kan innoveren door na te denken over de vraag hoe het anders kan.

Zelfsturing als basis voor innovatie
Mensen op de werkvloer hebben in het algemeen het beste zicht hebben op de toepasbaarheid van potentiële verbeteringen, maar lopen vaak stuk op de interne bureaucratie, de overload aan reguliere taken en de zo-doen-we-dat-nu-eenmaal-cultuur. Als je er in slaagt om de kennis van deze mensen te koppelen aan nieuwe mogelijkheden heb je de meeste kans om daadwerkelijk succesvolle innovaties te bewerkstelligen. Google is een voorbeeld van een bedrijf waar alle innovatie voortkomt uit de dag in de week die de medewerkers vrij naar eigen inzicht mogen besteden. Een praktische manier om net als Google mensen vrij te spelen is het oprichten van een Innovatieplatform.

Waarom werkt een innovatieplatform?
Mensen die vrij worden gelaten in de wijze waarop ze hun werk aanpakken ervaren drive. Dat is een belangrijk element in het bewerkstelligen van een creatief proces. Waarbij mensen verleid moeten worden om uit hun comfort zone van de bestaande taken en verantwoordelijkheden te treden.

Met een Innovatieplatform snijdt het mes aan 2 kanten. De organisatie maakt echt werk van innovatie op de werkvloer en kan daadwerkelijk tot verbetering van processen en vernieuwing van producten komen. De medewerkers maken een stuk persoonlijke ontwikkeling door als ze ontdekken hoe snel ze nieuwe kennis eigen kunnen maken en competenties ontwikkelen. Immers: je leert het meest van het doen en door erover te praten (uit te leggen) met anderen.

Case: het ministerie van Financien
Binnen het ministerie kunnen medewerkers zich aanmelden voor het Innovatieplatform. Geaccepteerde leden krijgen 1 dag in de week vrijstelling van hun reguliere taken om zich voor een periode van 4 maanden uit te leven op een innovatief onderwerp. Dat kan een product idee zijn of een inhoudelijk thema. Voor de ene dag in de week maakt de manager plaats voor mij als coach. Als coach vertel ik ze niet waar ze naar toe moeten of wat ze moeten doen, maar help ik ze om hun eigen gekozen doel te realiseren. Tijdens het traject delen de deelnemers  hun leerervaringen met elkaar. Na afloop presenteren ze hun resultaten in een grotere groep. Op deze wijze heeft het Ministerie inmiddels thema’s als social media, blockchain, big data en lean werken op de agenda gezet.