@North Fesitval

Op de eerste editie van het @North Festival kwamen voor het eerst alle werelden van autonoom vervoer samen om van elkaar te leren. Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen? Welke wet- en regelgeving komt er aan voor autonome voertuigen? Hoe gaat 5G al deze ontwikkelingen versnellen? De staat van autonomous in Nederland in 5 interviews!

Rijbewijs voor Zelfrijdende Auto’s

Interview met Geert Pater (RDW), Frans Hamster (@North), Hans Steuten (MWLC).

Wet- en Regelgeving Autonome Voertuigen

Interview met Welmoed van der Velde (Lector Maritime law Willem Barentsz Instistuut), Arjan van Vliet (ministerie I&W), Geert Pater (RDW).

De invloed van 5G

Interview met Koenraad de Haas (Marinminds), Henk Zwetsloot (Groningen Seaports), Peter Rake (5Groningen).

Autonoom op weg, water, spoor en in de lucht: wat kunnen we van elkaar leren?

Interview met Jorrit Kuipers (robotTUNER), Marco Scholtens (Netherlands Maritime Technology), Egbert Swierts (DroneHub), Dick Middelkoop (ProRail).

Ontwikkelingen Autonome Treinen: ATO – Automatic Train Operation

Interview met Sietske van der Leest (Arriva) en Siebe Hoekstra (ProRail).


Share: