Elsa Amsing

Elsa Amsing begeleidt teams in het verhogen van het regelvermogen binnen het team. Doel is om het gehele proces van het tot stand komen van diensten of producten tot aan het leveren aan de externe of interne klant zo soepel mogelijk te laten verlopen.

De begeleiding is afhankelijk van waar het team nu staat en waar het heen wil, dus vraaggericht. Het kan bijvoorbeeld gaan om het delen van verantwoordelijkheid en meer democratie op de werkvloer tot aan implementatie van zelfsturing Semcostyle.

Nieuwe technologieën spelen een grote rol bij het faciliteren van meer zelfsturing en autonomie van medewerkers op individueel-  en teamniveau.

Kernwoorden: deep democracy, besluitvormingsprocessen, werkparticipatie, leiderschap, betrokkenheid, gezondheid & welzijn van medewerkers, zelfsturing.

Elsa Amsing
+31624760433