Deze week stonden de plannen van het kabinet over de stikstofcrisis volop in de aandacht. Maar wat vindt Nederland van de verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen? De Vereniging Elektrische Rijders heeft een peiling gedaan en het blijkt dat onder elektrische rijders een ruime meerderheid (72%) nu geen uitzonderingspositie wenst voor elektrische auto’s als het gaat om een snelheidslimiet van 100 km/u op snelwegen. 21% van onze achterban geeft aan juist wel voorstander te zijn van 130 km/u voor elektrische auto’s. Slechts 7% geeft aan tegen een verlaagde snelheidslimiet voor alle auto’s te zijn. Argumenten als veiligheid, doorstroming, energieverbruik, milieubelasting en rust spelen daarbij een belangrijke rol.


Share: